1. Развинтете по един от оригиналните болтове/гайки от всяко колело на Вашия автомобил. По-късно при размяна на колелата, винаги развинтвайте първо секретния болт и го завинтвайте последен.
    Важно: Преди монтаж на секретен болт, винаги проверявайте съответствието на резбата, гнездото и стеблото и общата дължина на оригиналния болт/гайка със секретния болт Sicuplus!
  2. Завийте на ръка по един секретен болт Sicuplus на всяка джанта. Внимавайте кодирането на Вашия ключ да пасне точно в съответното кодиране на секретния болт. След това завинтете секретния болт с помощта на доставения ключ и с динамометричен ключ до предписания въртящ момент. За да се избегне изплъзване или заклинване на доставения ключ при завинтването, прилагайте аксиален натиск върху динамометричния ключ по посока на секретния болт.
    Някои секретни болтове се състоят от две части. В такъв случай преди да започнете монтажа, се уверете, че подвижната шайба е поставена под болта. Sicuplus не препоръчва използването на масло, грес или смазки върху резбата. Завъртете колелото на ръка, за да проверите дали се върти свободно и дали не е блокирано.
  3. Повторете процедурата при всички останали колела. На всяко колело е достатъчен по един секретен болт като защита от кражба.

Внимание: За да запазите ключа за следващата на размяна на колелата, Ви препоръчваме да го съхранявате заедно с оригиналните болтове/гайки на Вашия автомобил и заедно с Вашия личен код на ключа в затварящата се опаковка, на сигурно място в автомобила.

За монтаж и демонтаж не използвайте гайковерт, тъй като той може да повреди ключа Sicuplus и частите на автомобила. При демонтаж внимавайте кодирането на Вашия ключ да пасне точно в съответното кодиране на секретния болт. При демонтаж също прилагайте аксиален натиск върху динамометричния ключ по посока на секретния болт, за да не повредите ключа.

След първите 50 km пробег проверете още веднъж положението на секретните болтове Sicuplus и ако е необходимо ги застегнете допълнително с динамометричен ключ.

РЕГИСТРИРАЙТЕ БЕЗПЛАТНО КЛЮЧА СИ: Регистрацията е необходима, за да можем да Ви помогнем при загубване на ключа или на кода на ключа и да Ви ги заменим.Имате ли нужда от помощ?

Ако имате въпроси към продуктите Sicuplus, на Ваше разположение е нашия отдел Обслужване на клиенти (понеделник-петък, 09:00 – 18:00 часа):

Тел. +49 (0)2233 7133611
E-mail: info@sicuplus.com

© Copyright 2019 SICUPLUS by Werbeagentur rosign