Záruka

Vadné zboží vyměníme zdarma v obchodě po předložení dokladu o koupi. Dbejte přitom prosím na níže uvedené informace o záruce.

Zboží můžete do našeho výrobního závodu v Itálii poslat také poštou, dostatečně ofrankované. Postačí i jen vadný díl. Sdělte nám k tomu prosím svou adresu a kód vašeho klíče:

Evolution s.r.l.
Via Alcide De Gasperi 16
12040 Sanfrè (CN)
Italy

Nárok na zákonem danou záruku končí po 2 letech.

Sicuplus nepřebírá žádnou zodpovědnost za správnou aplikaci (použití) pokynů uvedených na zadní straně obalu. Způsob použití doporučený firmou Sicuplus je třeba chápat pouze jako informační. Sicuplus & Farad nemůže být činěn zodpovědným za nepřiměřené a chybné použití. Koncovým uživatelům proto doporučujeme, aby si před nákupem zámku zkontrolovali závity originálních čepů a matic, jejich celkovou délku, délku tělesa a tvar uložení (kuželové, kulové nebo ploché).

Používáte-li ozdobné kryty na kola (poklice na kola), může kvůli nedostatku místa dojít k tomu, že nebude možné použít žádný ráfkový zámek. Sicuplus & Farad nepřebírá zodpovědnost za montážní problémy pod poklicemi na kola. Sicuplus & Farad si vyhrazuje právo změnit specifikace a design bez oznámení předem.

Záruka

Sicuplus & Farad poskytuje doživotní záruku na materiálové vady.

Jednotlivé díly s domnělou závadou je třeba dostatečně zabalené a ofrankované zaslat zpět výrobci. Potvrdí-li kontrola závadu, budou díly bezplatně vyměněny.

Díly zasílejte prosím na adresu:

Evolution s.r.l.
Via Alcide De Gasperi 16
12040 Sanfrè (CN)
Italy

Informace k záruce

Firma Sicuplus & Farad není vázána žádnou jinou záruční povinností. Záruka nekryje korozi dílů a/nebo rez, která vznikne v důsledku nepřiměřeného zacházení, nepříznivých povětrnostních podmínek nebo styku s chemikáliemi. Záruka se nevztahuje na díly, které byly poškozené, zničené, pozměněné, nebyly používány podle svého určení, byly špatně nasazené nebo otevřené násilím. Záruka se neuplatňuje ani neplatí pro tvrzení, že zámky absolutně brání krádeži, ani, že má každá sada zámku kódování, které se vyskytuje jen jednou.

Omezení záruky

Sicuplus & Farad se omezuje výhradně na náhradu dílů za výše zmíněných podmínek. Sicuplus & Farad v žádném případě neručí za následné škody.

© Copyright 2019 SICUPLUS by Werbeagentur rosign