1. Z každého kola svého vozidla odstraňte originální matici/šroub kola. V případě pozdější výměny kol uvolněte vždy jako první matici/šroub na pojistce kola a montujte je jako poslední.
    Důležité: Před montáží pojistných šroubů kola prosím vždy zkontrolujte závit, uložení a délku tělesa a celkovou délku originální matice/čepu oproti pojistným šroubům na kola značky Sicuplus!  
  2. Rukou na každé kolo namontujte ráfkový zámek Sicuplus. Dbejte prosím na to, aby kódování vašeho klíče zapadlo přesně do kódování k tomuto účelu umístěného na ráfkovém zámku. Každý ráfkový zámek poté utáhněte pomocí k tomuto účelu dodaného klíče a momentového klíče až na krouticí moment uvedený v návodu k vašemu vozidlu. Chcete-li se při dotahování ráfkového zámku vyhnout sklouznutí nebo vzpříčení dodaného klíče, vyvíjejte prosím axiální tlak na momentovém klíči ve směru pojistného šroubu na kola.
    Některé pojistné šrouby na kola jsou dvoudílné. V takovém případě se před započetím montáže ujistěte, že je na pojistném šroubu umístěna pohyblivá podložka. Sicuplus nedoporučuje používat na závity oleje, tuky ani mazadla. Otočte kolem rukou a zkontrolujte, zda se otáčí volně a nic pohyb neruší.
  3. Postup opakujte na všech ostatních kolech. K ochraně proti krádeži stačí na každé kolo jeden ráfkový zámek.

Upozornění: Chcete-li mít při výměně kola svůj klíč k dispozici, doporučujeme vám uchovávat svůj klíč, originální matice / čepy k vašemu vozidlu, svůj osobní kód ke klíčiv uzavíratelném obalu na bezpečném místě ve svém vozidle.

Při montáži a demontáži nepoužívejte momentový šroubovák, protože by mohl poškodit klíč Sicuplus i díly vozidla. U demontáže prosím dbejte na to, aby kódování vašeho klíče zapadlo přesně do kódování k tomuto účelu umístěného na ráfkovém zámku. Chcete-li se vyhnout poškození klíče, vyvíjejte i v tomto případě prosím axiální tlak na momentovém klíči ve směru pojistného šroubu na kola.

Po ujetí 50 km zkontrolujte prosím ještě jednou, zda je ráfkový zámek Sicuplus upevněn správně a případně jej ještě jednou dotáhněte momentovým klíčem.

SVŮJ KLÍČ SI MŮŽETE ZDARMA REGISTROVAT: Registrace je nutná k tomu, abychom vám mohli pomoci při ztrátě vašeho klíče nebo kódu ke klíči a dodat vám náhradní.

Potřebujete pomoc? Máte-li otázky k produktům Sicuplus, je vám ochotně k dispozici naše oddělení služeb zákazníkům (po – pá 9:00 hod. – 18:00 hod.):

Tel. č.: +49 (0)2233 7133611
E-mail: info@sicuplus.com

© Copyright 2019 SICUPLUS by Werbeagentur rosign