Garanti

Defekte varer ombyttes gratis i butikken ved fremlægning af en kvittering for købet. Bemærk i denne forbindelse nedenstående garantioplysninger.

Du kan også returnere varen korrekt frankeret til vores produktionsafdeling i Italien. Det er også tilstrækkeligt at sende den defekte del. Angiv i denne forbindelse venligst din adresse og din nøglekode:

Evolution s.r.l.
Via Alcide De Gasperi 16
12040 Sanfrè (CN)
Italy

Den lovpligtige garantiperiode udløber efter 2 år.

Sicuplus påtager sig intet ansvar for korrekt anvendelse (brug) af de anvisninger, der er anført på bagsiden af emballagen. Den anvendelse, som Sicuplus anbefaler, skal kun fortolkes som en anbefaling. Sicupuls og Farad kan ikke drages til ansvar for forkert og fejlagtig anvendelse. Vi anbefaler derfor, at forbrugeren kontrollerer gevindet på de originale bolte eller møtrikker, den samlede længde, skaftlængden og monterinsformen (kegleformet, kugleformet eller flad bund).

Navkapsler (hjulkapsler) kan på grund af manglende frirum gøre det umuligt at anvende fælglåse. Sicuplus og Farad påtager sig intet ansvar for problemer med montering under hjulkapsler. Sicuplus og Farad forbeholder sig retten til at ændre specifikationer og design uden forudgående varsel.

Garanti

Sicuplus og Farad giver livslang garanti for materialefejl.

Enkeltdele, som mistænkes for at være fejlbehæftede, skal sendes retur til produktionsafdelingen med korrekt frankering. Der ydes gratis erstatning af delene, hvis fejlen bekræftes efter en kontrol deraf.

Send venligst delene til:

Evolution s.r.l.
Via Alcide De Gasperi 16
12040 Sanfrè (CN)
Italy

Ansvarsfraskrivelse

Sicuplus & Farad er ikke bundet af andre garantiforpligtelser. Korrosion på dele og/eller rust, som skyldes forkert behandling, dårlige vejrforhold eller kemikalier, er ikke dækket af garantien. Garantien dækker ikke dele, som er blevet beskadiget, ødelagt, ændret, anvendt forkert, anbragt forkert eller åbnet med magt. Garantien sikrer ikke, at låsene er absolut tyverisikre, eller at hvert sæt låse har en enestående kodering.

Ansvarsbegrænsning

Sicuplus & Farad begrænser sig udelukkende til erstatning af dele i henhold til ovenstående betingelser. Sicuplus % Farad påtager sig intet ansvar for følgeskader.

© Copyright 2019 SICUPLUS by Werbeagentur rosign
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner