1. Fjern en original hjulmøtrik/hjulbolt fra hvert af køretøjets hjul. Ved efterfølgende dækskift skal hjullåsen altid løsnes som den første møtrik/bolt og monteres som den sidste møtrik/bolt.
    Vigtigt: Forud for montering af hjullåsen skal det altid kontrolleres, at den originale møtriks/bolts gevind, form og skaftlængde/samlede længde stemmer overens med Sicuplus-hjullåsen! 
  2. Monter en Sicuplus-fælglås på hvert hjul med håndkraft. Sørg for, at koderingen af din nøgle går helt nøjagtigt i indgreb med fælglåsens dertil beregnede kodering. Stram derefter hver fælglås med den medfølgende nøgle og en momentnøgle, indtil den er strammet med det tilspændingsmoment, der er anført i køretøjets manual. For at undgå at den medfølgende nøgle glider væk eller sætter sig på tværs i forbindelse med stramningen af fælglåsen, skal du udøve et aksialt tryk på momentnøglen hen mod hjullåsen.
    Nogle hjullåse består af to dele. Sørg i så fald for, at den bevægelige spændeskive er anbragt på låsen, inden du går i gang med monteringen. Sicuplus anbefaler ikke at gøre brug af olie, fedt eller smøremidler på gevindet. Drej hjulet med håndkraft for at kontrollere, om det drejer frit rundt, og at der ikke er opstået nogen blokeringer.
  3. Gentag denne procedure på alle andre hjul. En fælglås pr. hjul er tilstrækkeligt som tyverisikring.

Bemærk: For at have nøglen ved hånden i tilfælde af et dækskift anbefaler vi, at du opbevarer din nøgle, køretøjets originale møtrikker/bolte, din personlige nøglekodei emballagen, der kan lukkes, på et sikkert sted i køretøjet..

Undlad at bruge en slagnøgle i forbindelse med montering og afmontering, de det kan beskadige Sicuplus-nøglen og køretøjets komponenter. Sørg også i forbindelse med afmonteringen for, at koderingen af din nøgle går helt nøjagtigt i indgreb med fælglåsens dertil beregnede kodering. Udøv ligeledes aksialt tryk på momentnøglen hen mod hjullåsen, således at nøglen ikke bliver beskadiget.

Efter du har kørt de første 50 km, skal du igen kontrollere, at Sicuplus-fælglåsen er korrekt monteret og om nødvendigt stramme den igen med en momentnøgle.

GRATIS REGISTRERING AF DIN NØGLE: Registreringen er påkrævet, for at vi kan hjælpe dig med en erstatning i tilfælde af, at du mister din nøgle eller din nøglekode.

Har du brug for hjælp? Hvis du har spørgmål, er du velkommen til at kontakte vores kundeserviceafdeling (ma.-fr. kl. 9:00-18:00).

Tlf.: +49 (0)2233 7133611
E-mail: info@sicuplus.com

© Copyright 2019 SICUPLUS by Werbeagentur rosign