Garantii

Puudustega kaup vahetatakse kaupluses ostukviitungi alusel ümber. Palun pöörake tähelepanu alljärgnevatele märkustele vastutuse kohta.

Võite saata kauba ka piisavalt margistatult tagasi meie tootmisosakonda Itaalias. Piisab ainult puudustega osa tagasisaatmisest. Palun teatage meile seejuures oma aadress ja võtmekood:

Evolution s.r.l.
Via Alcide De Gasperi 16
12040 Sanfrè (CN)
Itaalia

Seadusjärgse garantii õigus aegub 2 aasta pärast.

Sicuplus ei võta vastutust pakendi tagaküljel esitatud juhiste korrektse järgimise (kasutamise) eest. Sicupluse soovitatud kasutust tuleb mõista ainult juhisena. Nõuetele mittevastava ja vigase kasutamise eest ei ole võimalik ettevõtet Sicuplus & Farad vastutusele võtta. Seetõttu soovitame lõppkasutajal kontrollida enne ostmist originaalpoltide ja -mutrite keermestust, kogupikkust, varre pikkust ja istumisvormi (koonus-, kuul- või lameühendus).

Rattakatted võivad vaba ruumi puudumise tõttu põhjustada seda, et veljelukke ei saa paigaldada. Rattakatete allapaigaldamisel tekkivate probleemide eest Sicuplus & Farad ei vastuta. Sicuplus & Farad jätab endale õiguse muuta ette teatamata spetsifikatsioone ja disaini.

Garantii

Sicuplus & Farad annab materjalivigade suhtes eluaegse garantii.

Eeldatava puudusega üksikosad tuleb piisavalt pakendatult ja margistatult saata tagasi tootmisosakonnale. Kui puudus leiab pärast kontrollimist kinnitust, vahetatakse osad tasuta välja.

Saatke osad palun aadressile:

Evolution s.r.l.
Via Alcide De Gasperi 16
12040 Sanfrè (CN)
Itaalia

Vastutus

Sicuplus & Farad ei ole muude garantiikohustustega seotud. Garantii ei kata osade korrosiooni ega roostet, mille on põhjustanud mittenõuetekohane käsitsemine, halvad ilmastikuolud või kemikaalid. Garantii ei laiene osadele, mis on kahjustatud, hävitatud, muudetud, mida ei ole kasutatud nõuetekohaselt, mis on valesti paigaldatud või mida on jõuga avatud. Garantii ei taga seda, et lukud on absoluutselt vargakindlad, ega seda, et igal võtmekomplektil on üks ainukordne kood.

Vastutuse piirang

Sicuplus & Farad piirdub eranditult osade väljavahetamisega eespool kirjeldatud tingimustel. Sicuplus & Farad ei vastuta mingil juhul jätkukahjude eest.

© Copyright 2019 SICUPLUS by Werbeagentur rosign