Garantijas apliecinājums

Defektīvu preci iespējams apmainīt veikalā bez maksas, uzrādot pirkumu apliecinošu dokumentu. Lūdzu, ņemiet vērā tālāk norādīto saistību atrunu.

Varat arī nosūtīt atbilstoši apmaksātā sūtījumā preci uz mūsu ražotni Itālijā. Pietiek nosūtīt tikai defektīvo daļu. Lūdzu, paziņojiet mums savu adresi un atslēgas kodu:

Evolution s.r.l.
Via Alcide De Gasperi 16
12040 Sanfrè (CN)
Itālija

Likumā paredzētās garantijas termiņš beidzas pēc 2 gadiem.

Sicuplus neuzņemas nekādu atbildību par iepakojuma aizmugurē sniegto norādījumu pareizu ievērošanu. Sicuplus ieteiktais pielietojums ir tikai informatīva rakstura. Sicuplus & Farad nevar saukt pie atbildības par neatbilstošu vai nepareizu preces izmantošanu. Tāpēc pirms pirkuma veikšanas iesakām galalietotājam pārbaudīt oriģinālās skrūves vai uzgriežņus attiecībā uz to vītni, kopējo garumu, vārpstas garumu un iegulšanas formu (ar konusveida, lodveida vai plakanu apmali).

Riteņu pārsegi (dekoratīvie diski) var novest pie tā, ka brīvās vietas trūkuma dēļ nav iespējams izmantot drošības slēdzeni. Sicuplus & Farad neuzņemas nekādu atbildību par montāžas problēmām zem dekoratīvajiem diskiem. Sicuplus & Farad ir tiesības bez iepriekšēja paziņojuma mainīt specifikācijas vai dizainu.

Garantija

Sicuplus & Farad piešķir mūža garantiju attiecībā uz materiālu defektiem.

Daļas, kuras varētu būt defektīvas, ir kārtīgi jāiepako, jāapmaksā un jānosūta atpakaļ ražotājam. Ja pārbaudē tiek konstatēts defekts, daļas tiek nomainītas bez maksas.

Lūdzam sūtīt daļas uz adresi:

Evolution s.r.l.
Via Alcide De Gasperi 16
12040 Sanfrè (CN)
Itālija

Saistību atruna

Sicuplus & Farad nav nekādu citu garantijas saistību. Garantija nesedz neatbilstošas lietošanas, sliktu laikapstākļu vai ķīmisku vielu izraisītas korozijas un/vai rūsas skartu daļu nomaiņu. Garantija neattiecas uz daļām, kas ir bojātas, iznīcinātas, mainītas, ir neatbilstoši izmantotas, nepareizi uzstādītas vai atvērtas, pielietojot pārmērīgu spēku. Garantija nenodrošina, ka slēdzenes ir pilnīgi drošas pret zādzību vai ka katram slēdzeņu komplektam ir unikāls kodējums.

Atbildības ierobežojumi

Sicuplus & Farad garantija attiecas tikai uz tādu daļu nomaiņu, kas minētas iepriekš aprakstītajos nosacījumos. Sicuplus & Farad nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par izrietošiem zaudējumiem.

© Copyright 2019 SICUPLUS by Werbeagentur rosign