1. Noņemiet no katra jūsu transportlīdzekļa riteņa oriģinālo uzgriezni/skrūvi. Mainot vēlāk riteni, vienmēr vispirms no riteņa bloķēšanas sistēmas atvienojiet uzgriezni/skrūvi un uzstādiet šo uzgriezni/skrūvi pašās beigās.
    Svarīgi! Vienmēr pirms riteņa bloķēšanas sistēmas montāžas salīdziniet oriģinālā uzgriežņa/skrūves vītnes, iegulšanas formas un vārpstas/kopējā garuma atbilstību Sicuplus riteņa bloķēšanas sistēmai!
  2. Manuāli piestipriniet katram ritenim Sicuplus drošības slēdzeni. Gādājiet, lai atslēgas kodējums precīzi atbilstu tam paredzētajam drošības slēdzenes kodējumam. Pēc tam pievelciet katru drošības slēdzeni ar komplektācijā iekļauto atslēgu un griezes momenta uzgriežņu atslēgu līdz transportlīdzekļa rokasgrāmatā norādītajam griezes momentam. Lai drošības slēdzenes pievilkšanas laikā izvairītos no komplektācijā iekļautās atslēgas noslīdēšanas vai saliekšanās, pielietojiet aksiālo spiedienu uz griezes momenta uzgriežņu atslēgas riteņa bloķēšanas sistēmas virzienā.
    Dažas riteņu bloķēšanas sistēmas ir divdaļīgas. Šādā gadījumā pārliecinieties, ka kustīgais gredzenveida paliktnis ir piestiprināts bloķēšanas sistēmai, pirms uzsākat montāžas darbus. Sicuplus neiesaka ieziest vītni ar eļļu, taukiem vai smērvielām. Manuāli pagrieziet riteni, lai pārbaudītu, vai tas griežas brīvi un vai tam nav nekādu darbības traucējumu.
  3. Veiciet šo procedūru pārējiem riteņiem. Drošības slēdzene uz katru riteni nodrošina pietiekamu aizsardzību pret zādzību.

Uzmanību! Lai atslēga būtu pieejama riteņa nomaiņai, iesakām atslēgu, transportlīdzekļa oriģinālo uzgriezni/skrūvi un personisko atslēgas koduuzglabāt aiztaisāmā iepakojumā drošā vietā transportlīdzeklī.

Montāžai un demontāžai neizmantojiet trieciena uzgriežņu atslēgu, jo tā var bojāt Sicuplus atslēgu, kā arī transportlīdzekļa daļas. Demontāžas laikā arī gādājiet, lai atslēgas kodējums precīzi atbilstu tam paredzētajam drošības slēdzenes kodējumam. Pielietojiet arī aksiālo spiedienu uz griezes momenta uzgriežņu atslēgas riteņa bloķēšanas sistēmas virzienā, lai netiktu bojāta atslēga.

Pēc pirmajiem nobrauktajiem 50 km vēlreiz pārbaudiet Sicuplus drošības slēdzenes stāvokli un nepieciešamības gadījumā vēlreiz pievelciet to ar griezes momenta uzgriežņu atslēgu. 

ATSLĒGAS BEZMAKSAS REĢISTRĒŠANA: reģistrēšana nepieciešama, lai atslēgas vai atslēgas koda nozaudēšanas gadījumā mēs varētu jums palīdzēt un piegādāt rezerves atslēgu.

Nepieciešama palīdzība? Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar Sicuplus produktiem, jūsu rīcībā ir mūsu klientu apkalpošanas dienests (no pirmdienas līdz piektdienai, no 9.00 līdz 18.00):

Tālr.: +49 (0) 2233 7133611
E-pasts: info@sicuplus.com

© Copyright 2019 SICUPLUS by Werbeagentur rosign