Vrijwaring

Defecte goederen kunnen gratis worden omgeruild in de winkel tegen bewijs van aankoop. Let daarbij op de onderstaande aansprakelijkheidsinformatie.

U kunt de goederen ook voldoende gefrankeerd naar onze productieafdeling in Italië sturen. U hoeft enkel het defecte gedeelte op te sturen. Vermeld daarbij uw adres en uw sleutelcode:

Evolution s.r.l.
Via Alcide De Gasperi 16
12040 Sanfrè (CN)
Italy

Het recht op wettelijke garantie verjaart na 2 jaar.

Sicuplus aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik van de informatie op de achterkant van de verpakking. Het door Sicuplus aanbevolen gebruik moet worden opgevat als louter indicatief. Sicuplus & Farad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk of onjuist gebruik. We raden de consument daarom aan, vóór de aankoop de schroefdraad, totale lengte, schachtlengte en vorm van de passing (kegelkraag, composiet bal of platte kraag) van de originele bouten of moeren te controleren.

Wieldoppen kunnen er door gebrek aan ruimte de reden voor zijn dat er geen velgslot kan worden gebruikt. Voor montageproblemen onder wieldoppen kan Sicuplus & Farad niet verantwoordelijkheid worden gesteld. Sicuplus & Farad behoudt zich het recht voor, specificaties en design te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Garantie

Sicuplus & Farad biedt een levenslange garantie op materiaalfouten.

Onderdelen, waarbij een gebrek wordt vermoed, moeten voldoende verpakt en gefrankeerd worden teruggestuurd naar de productieafdeling. Als het gebrek na een inspectie wordt bevestigd, worden de onderdelen kosteloos vervangen.

Stuur de onderdelen naar:

Evolution s.r.l.
Via Alcide De Gasperi 16
12040 Sanfrè (CN)
Italy

Aansprakelijkheid 

Sicuplus & Farad is aan geen enkele andere garantieverplichting gebonden. Corrosie van onderdelen en/of roest veroorzaakt door onjuist gebruik, ongunstige weersomstandigheden of chemicaliën vallen niet onder de garantie. De garantie dekt geen onderdelen die zijn beschadigd, vernietigd, gewijzigd, onjuist gebruikt, onjuist geïnstalleerd of met geweld werden geopend. De garantie houdt ook niet in dat de sloten absoluut tegen diefstal beveiligd zijn of dat elke set sloten een unieke codering heeft.

Beperking van aansprakelijkheid

Sicuplus & Farad is beperkt tot het vervangen van onderdelen onder de bovenstaande voorwaarden. Sicuplus & Farad is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.

© Copyright 2019 SICUPLUS by Werbeagentur rosign