Lovbestemt garanti

Ødelagt vare byttes gratis i butikken ved presentasjon av kjøpsbevis. Vennligst vær oppmerksom på ansvarsfraskrivelsen beskrevet nedenfor.

Du kan også returnere varen, tilstrekkelig frankert, til vår produksjon i Italia. Det holder med den ødelagte delen. Vennligst gi oss adressen din og nøkkelkoden:

Evolution s.r.l.
Via Alcide De Gasperi 16
12040 Sanfrè (CN)
Italia

Retten til lovbestemt garanti utløper etter 2 år.

Sicuplus påtar seg intet ansvar for korrekt bruk av informasjonen som er oppgitt på emballasjens bakside. Den anbefalte bruken fra Sicuplus er kun til veiledning. Sicuplus & Farad kan ikke holdes ansvarlige for utilsiktet eller feil bruk. Vi anbefaler derfor at sluttbrukeren sjekker originale bolter eller muttere for gjenge, total lengde, aksellengde og formen på skiven (kjegle, kule eller flat skive) før kjøpet.

På grunn av plassmangel kan hjulkapsler føre til at felglås ikke kan brukes. Sicuplus & Farad kan ikke ta noe ansvar for problemer med montering under hjulkapsler. Sicuplus & Farad forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner og design uten forvarsel.

Garanti

Sicuplus & Farad gir evighetsgaranti på materialfeil.

Enkeltdeler som mistenkes for å ha mangler, må pakkes godt og sendes til produsenten med forhåndsbetalt returporto. Hvis feilen kan bekreftes etter en inspeksjon, vil delen erstattes uten omkostninger.

Vennligst send delen til:

Evolution s.r.l.
Via Alcide De Gasperi 16
12040 Sanfrè (CN)
Italia

Merknad om ansvar

Sicuplus & Farad er ikke bundet av noen annen garanti. Korrosjon på deler og/eller rust forårsaket av feil håndtering, ugunstige værforhold eller kjemikalier, dekkes ikke av garantien. Den lovbestemte garantien dekker ikke deler som er skadet, ødelagt, endret, ikke brukt som tiltenkt, feilbrukt eller åpnet med tvang. Garantien trer ikke i kraft ved hvorvidt låsene er helt tyverisikre og heller ikke ved hvorvidt hvert sett med lås har en unik koding.

Ansvarsbegrensning

Sicuplus & Farad begrenser seg til å erstatte deler under de betingelser som er beskrevet ovenfor. Sicuplus & Farad er under ingen omstendigheter ansvarlige for følgeskader.

© Copyright 2019 SICUPLUS by Werbeagentur rosign