1. Fjern den originale hjulmutteren/hjulbolten fra hvert hjul på kjøretøyet. Ved et senere hjulskift, løsne alltid hjullåsen som første mutter/skrue og monter den som siste mutter/skrue.
    Viktig: Før monteringen, vennligst sjekk at gjenge, skive og aksel-/totallengde av de originale mutterne/boltene samsvarer med Sicuplus-hjullåsen! 
  2. Monter en Sicuplus felglås manuelt på hvert hjul. Pass på at kodingen av nøkkelen din passer nøyaktig til den angitte kodingen som følger med felglåsen. Stram deretter hver felglås med den medfølgende nøkkelen og en momentnøkkel til momentet som er angitt i bilens håndbok. For å unngå at den medfølgende nøkkelen glir eller klemmes når felglåsen strammes, legg et aksialt trykk på momentnøkkelen i hjullåsens retning.
    Mange hjullåser består av to deler. I dette tilfellet må du sørge for at den bevegelige skiven er festet til låsen før du begynner å montere. Sicuplus fraråder bruk av olje, fett og smøremiddel på gjengetråden. Drei hjulet manuelt for å se om det dreier fritt og at det ikke har oppstått noen hindringer.
  3. Gjenta prosessen på de andre hjulene. Én felglås på hvert hjul er tilstrekkelig til å avverge tyveri.

Advarsel: For å ha nøkkelen tilgjengelig for hjulskift, anbefaler vi at du oppbevarer nøkkelen, bilens originale muttere/bolter og din personlige nøkkelkodei emballasjen som kan forsegles på nytt, på et trygt sted i bilen.

For montering og demontering må det ikke brukes slagnøkkel da denne kan skade både Sicuplus-nøkkelen og deler av kjøretøyet. For montering og demontering må du også sørge for at kodingen av nøkkelen din passer nøyaktig til den angitte kodingen som følger med felglåsen. Bruk det samme aksialtrykket på momentnøkkelen, i retning av hjullåsen, slik at nøkkelen ikke skades.

Sjekk igjen at Sicuplus-felglåsen sitter som den skal etter 50 km kjøring og stram eventuelt på nytt med en momentnøkkel.

KOSTNADSFRI REGISTRERING AV NØKKELEN: Registrering er nødvendig for at vi skal kunne hjelpe deg hvis du mister nøkkelen eller nøkkelkoden, og erstatte disse.

Trenger du hjelp? Hvis du har spørsmål angående Sicuplus-produkter, står vår kundeservice gjerne til tjeneste (man–fre 09.00–18.00)

Tel-nr.: +49 (0) 2233 7133611
E-post: info@sicuplus.com

© Copyright 2019 SICUPLUS by Werbeagentur rosign
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner