Gwarancja

Towar uszkodzony podlega wymianie na nowy w sklepie po okazaniu potwierdzenia zakupu. Należy przy tym pamiętać o zasadach odpowiedzialności, zamieszczonych poniżej.

Możliwe jest również odesłanie towaru – po ofrankowaniu – do naszego zakładu produkcyjnego we Włoszech Wystarczy również wysłać tylko uszkodzony element. Prosimy o przekazanie nam również adresu i kodu klucza:

Evolution s.r.l.
Via Alcide De Gasperi 16
12040 Sanfrè (CN)
Italy

Ustawowe prawo do gwarancji wygasa po upływie 2 lat.

Sicuplus nie przejmuje odpowiedzialności za właściwe potraktowanie (wykorzystanie) informacji, zawartych na odwrocie opakowania. Zastosowanie, zalecane przez Sicuplus należy jedynie rozumieć jako propozycję. Za niewłaściwe i nieprawidłowe użycie Sicuplus & Farad nie ponosi odpowiedzialności. Zalecamy zatem użytkownikowi końcowemu sprawdzenie oryginalnych trzpieni lub nakrętek, ich gwintu, długości całkowitej oraz długości trzonu i kształtu siedziska (kula, stożek lub kołnierz płaski) przed nabyciem.

Ozdobne osłony kół (kołpaki) w przypadku braku luzu mogą uniemożliwić użycie zamków do obręczy kół. Sicuplus & Farad nie przejmuje odpowiedzialności za problemy montażowe. Sicuplus & Farad zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wzornictwa bez uprzedniego powiadomienia.

Gwarancja

Sicuplus & Farad udziela dożywotniej gwarancji na wady materiałowe.

Elementy, w odniesieniu do których przypuszcza się wystąpienie wady, należy odesłać do producenta po ofrankowaniu w odpowiednim opakowaniu. Jeżeli po przeprowadzeniu badania wada się potwierdzi, nastąpi bezpłatna wymiana elementów.

Elementy należy wysłać do:

Evolution s.r.l.
Via Alcide De Gasperi 16
12040 Sanfrè (CN)
Italy

Informacja dotycząca odpowiedzialności

Sicuplus & Farad nie jest związany innymi postanowieniami gwarancyjnymi. Gwarancja nie obejmuje korozji i/lub rdzy na elementach, wynikającej z niewłaściwej obsługi, niesprzyjających warunków atmosferycznych lub wpływu chemikaliów. Gwarancja nie obejmuje elementów uszkodzonych, zniszczonych, zmienionych, niewłaściwie użytkowanych, wadliwie zamocowanych lub otwieranych z użyciem siły. Gwarancja nie zapewnia absolutnej odporności zamków na kradzież ani zupełnej niepowtarzalności kodowania klucza.

Ograniczenie odpowiedzialności

Sicuplus & Farad ogranicza się wyłącznie do wymiany części na warunkach, wymienionych powyżej. W żadnym wypadku Sicuplus & Farad nie odpowiada za pośrednie następstwa szkód.

© Copyright 2019 SICUPLUS by Werbeagentur rosign