Bytesrätt

En defekt vara kan bytas mot redovisning av ett köpbevis resp. kvitto. Beakta då ansvarsinformationen nedan.

Du kan även skicka tillbaka varan via retursändning, tillräckligt frankerad, till vår produktionsplats i Italien. Det räcker att endast skicka den defekta delen. Ange då din adress och nyckelkod:

Evolution s.r.l.
Via Alcide De Gasperi 16
12040 Sanfrè (CN)
Italy

Rätten till lagstadgad garanti går ut efter 2 år.

Sicuplus tar inget ansvar för att anvisningarna på förpackningens baksida följs korrekt (tillämpning). Den av Sicuplus rekommenderade användningen ska endast ses som information. Sicuplus & Farad kan inte göras ansvarig för en felaktig användning. Vi rekommenderar därför slutkonsumenten att före köpet kontrollera originalbultar eller -muttrar avseende felfri gängning, total längd, pinnlängd och sittform (kon-, kul- eller plattformat).

Ibland kan navkapslarna ge för lite spelrum, så att fälglåset inte kan användas. För monteringsproblem under navkapslar kan Sicuplus & Farad inte göras ansvariga. Sicuplus & Farad förbehåller sig rätten att ändra specifikationer och design utan föregående meddelande.

Vår garanti

Sicuplus & Farad ger en livslång garanti för materialfel.

Enskilda delar som misstänks ha brister ska skickas tillbaka till vår produktionsplats, väl förpackade och med tillräcklig frankering. Om en granskning visar att det verkligen föreligger brister kommer delarna att ersättas kostnadsfritt.

Skicka delarna till:

Evolution s.r.l.
Via Alcide De Gasperi 16
12040 Sanfrè (CN)
Italy

Ansvarsinformation

Sicuplus & Farad är inte bunden till någon annan garantiförpliktelse. Korrosion på delar och/eller rost som orsakats av felaktig användning, dåliga väderförhållanden eller kemikalier täcks inte av garantin. Garantin omfattar inte delar som har skadats, förstörts, ändrats, inte använts ändamålsenligt, satts på felaktigt eller öppnats våldsamt. Garantin utlovar varken att låsen är absolut stöldsäkra eller att det finns en unik kodning för varje låssats.

Ansvarsbegränsning

Sicuplus & Farads ansvar begränsas uteslutande till ersättning av delar under de ovan beskrivna villkoren. Under inga omständigheter ansvarar Sicuplus & Farad för följdskador.

© Copyright 2019 SICUPLUS by Werbeagentur rosign