1. Ta loss en originalhjulmutter/-hjulskruv från varje hjul på ditt fordon. Vid ett senare hjulbyte ska hjulsäkringen alltid lossas som första mutter/skruv och monteras som sista mutter/skruv.
    Viktigt: Före monteringen av hjulsäkringen ska du alltid kontrollera att mutterns/bultens gängor, fäste och pinn-/totallängd stämmer överens med Sicuplus-hjullåset! 
  2. Montera ett Sicuplus-fälglås på varje hjul för hand. Se samtidigt till att kodningen för din nyckel hakar in exakt i den kodning som är avsedd för fälglåset. Dra sedan åt varje fälglås med hjälp av den medlevererade nyckeln och en momentnyckel tills det sitter fast med det åtdragningsmoment som anges i din fordonsmanual. För att undvika att den medlevererade nyckeln glider eller vickar loss ska du utöva ett axiellt tryck på momentnyckeln, i riktning mot hjullåset.
    Vissa hjulsäkringar finns i två delar. Se då till att den rörliga underläggsbrickan sitter på låset innan du börjar med monteringen. Sicuplus avråder från att använda olja, fett eller smörjmedel på gängan. Vrid hjulet för hand för att kontrollera att det rör sig fritt och att det inte förekommer några störningar.
  3. Upprepa denna procedur på alla övriga hjul. Ett fälglås per hjul räcker som stöldskydd.

Obs! För att kunna ha din nyckel tillgänglig vid ett hjulbyte rekommenderar vi dig att förvara din nyckel, originalmuttrarna/-skruvarna till ditt fordon och din personliga nyckelkod i en stängbar förpackning på en säker plats i ditt fordon.

Använd ingen mutterdragare vid montering eller demontering eftersom en sådan kan skada din Sicuplus-nyckel samt delar av fordonet. Se också vid demonteringen till att kodningen för din nyckel hakar in exakt i fälglåsets kodning. Utöva dessutom axiellt tryck på momentnyckeln, i riktning mot hjullåset, för att undvika skador på nyckeln.

Efter 50 kilometers körning ska du åter kontrollera att Sicuplus-fälglåset sitter ordentligt och vid behov ska du dra åt det igen med en momentnyckel.

REGISTRERA DIN NYCKEL KOSTNADSFRITT: Registreringen är nödvändig för att vi ska kunna hjälpa dig om du har tappat din nyckel eller din nyckelkod och kunna ge dig en ny.

Behöver du hjälp? Ifall du har frågor om Sicuplus-produkter står vår kundservice till förfogande (mån–fre 09:00 till 18:00):

Tel: +49 (0) 2233 7133611
E-post: info@sicuplus.com

© Copyright 2019 SICUPLUS by Werbeagentur rosign