Poskytnutie záruky

Chybný tovar vám bezplatne vymeníme v predajni po predložení dokladu o kúpe. Zoberte na vedomie nasledujúce upozornenia v súvislosti s uplatnením poskytnutia záruky.

Tovar môžete vrátiť späť aj prostredníctvom dostatočne ofrankovanej zásielky do našej výrobne v Taliansku. Stačí, keď doručíte len chybný diel. Uveďte pritom svoju adresu a kód kľúča:

Evolution s.r.l.
Via Alcide De Gasperi 16
12040 Sanfrè (CN)
Taliansko

Nárok na uplatnenie zákonnej záruky zaniká po 2 rokoch.

Spoločnosť Sicuplus nepreberá žiadnu zodpovednosť za správne používanie (využitie) informácií uvedených na zadnej strane balenia. Použitie odporúčané spoločnosťou Sicuplus treba považovať iba za orientačné. Spoločnosť Sicuplus & Farad nemôže byť zodpovedná za neodborné a nesprávne použitie. Koncovému používateľovi preto odporúčame, aby si pred zakúpením overil originálne skrutky alebo matice vzhľadom na závit, celkovú dĺžku, dĺžku drieku a formu uloženia (kužeľovitý, guľový alebo plochý prstenec).

Chýbajúca vôľa v rámci krytov kolies (puklíc) môže mať za následok, že nebude možné použiť bezpečnostné skrutky. Za problémy v súvislosti s montážou pod krytmi kolies nemôže spoločnosť Sicuplus & Farad prevziať žiadnu zodpovednosť. Spoločnosť Sicuplus & Farad si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií a dizajnu bez predchádzajúceho upozornenia.

Záruka

Spoločnosť Sicuplus & Farad poskytuje celoživotnú záruku na materiálové chyby.

Jednotlivé diely, pri ktorých vzniká podozrenie na nedostatok, musia byť dostatočne zabalené a prostredníctvom ofrankovanej zásielky zaslané späť na výrobňu. Ak sa po skúške potvrdí chyba, diely budú nahradené bezplatne.

Diely zasielajte na adresu:

Evolution s.r.l.
Via Alcide De Gasperi 16
12040 Sanfrè (CN)
Taliansko

Upozornenie v súvislosti s uplatnením poskytnutia záruky

Spoločnosť Sicuplus & Farad nie je viazaná povinnosťou poskytnutia inej záruky. Na koróziu na dieloch a/alebo hrdzu spôsobenú nesprávnou manipuláciou, nepriaznivými poveternostnými podmienkami alebo chemikáliami sa záruka nevzťahuje. Záruka sa nevzťahuje na diely, ktoré boli poškodené, zničené, zmenené, nesprávne použité, nesprávne nainštalované alebo násilne otvorené. Záruka sa nevzťahuje na garanciu absolútnej odolnosti bezpečnostných skrutiek proti krádeži ani na garanciu jedinečného kódovania každej súpravy skrutiek.

Obmedzenie záruky

Spoločnosť Sicuplus & Farad je obmedzená výlučne na výmenu dielov za vyššie popísaných podmienok. Spoločnosť Sicuplus & Farad v žiadnom prípade nezodpovedá za následné škody.

© Copyright 2019 SICUPLUS by Werbeagentur rosign