1. Odstráňte pôvodnú maticu/skrutku z každého kolesa vášho vozidla. V prípade neskoršej výmeny kolies uvoľňujte bezpečnostnú skrutku vždy ako prvú maticu/skrutku a montujte ako poslednú maticu/skrutku.
    Dôležité: Pred montážou bezpečnostnej skrutky vždy skontrolujte, či sa závit, uloženie a dĺžka drieku/celková dĺžka pôvodnej matice/skrutky zhoduje s bezpečnostnou skrutkou Sicuplus!  
  2. Na každé koleso ručne namontujte bezpečnostnú skrutku Sicuplus. Dbajte pritom na to, aby kódovanie vášho kľúča zapadlo presne do kódovania bezpečnostnej skrutky, ktoré je na tento účel určené. Potom každú bezpečnostnú skrutku pevne utiahnite dodaným kľúčom a momentovým kľúčom krútiacim momentom uvedeným v príručke vozidla. Aby ste pri uťahovaní bezpečnostnej skrutky zabránili prešmyknutiu alebo zablokovaniu dodaného kľúča, vyvíjajte na momentový kľúč axiálny tlak v smere bezpečnostného zaistenia kolesa.
    Niektoré bezpečnostné zaistenia kolies sú dvojdielne. V tomto prípade sa pred začiatkom montáže uistite, či je na bezpečnostnom zaistení namontovaná poistná podložka. Spoločnosť Sicuplus neodporúča používanie oleja, tuku alebo mazív na závitoch. Otáčajte ručne koleso, aby ste skontrolovali voľné otáčanie a vznikajúce negatívne vplyvy.
  3. Opakujte proces na všetkých ostatných kolesách. Jedna bezpečnostná skrutka na každom kolese je dostačujúcou ochranou proti krádeži.

Pozor: Aby ste mali kľúč k dispozícii na výmenu kolies, odporúčame vám uschovávať kľúč, pôvodné matice/skrutky vozidla a váš osobný kód kľúčav uzatvárateľnom obale na bezpečnom mieste vo vozidle.

Na montáž a demontáž nepoužívajte rázový uťahovák, pretože jeho použitím môže dôjsť k poškodeniu kľúča značky Sicuplus a častí vozidla. Aj pri demontáži dbajte na to, aby kódovanie vášho kľúča zapadlo presne do kódovania bezpečnostnej skrutky, ktoré je na tento účel určené. Aby ste predišli poškodeniu kľúča, na momentový kľúč vyvíjajte rovnaký axiálny tlak v smere bezpečnostného zaistenia kolesa.

Po prvých 50 km jazdy opätovne skontrolujte utiahnutie bezpečnostnej skrutky Sicuplus a v prípade potreby znova pevne utiahnite momentovým kľúčom.

ZAREGISTRUJTE BEZPLATNE SVOJ KĽÚČ: Registrácia je nevyhnutná, aby sme vám mohli pomôcť pri strate kľúča alebo kódu kľúča a poskytnúť vám náhradu.

Potrebujete pomoc? Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa produktov značky Sicuplus, neváhajte a kontaktujte náš zákaznícky servis (Po – Pia, 09:00 – 18:00 hod.):

Tel. č.: +49 (0)2233 7133611
E-mail: info@sicuplus.com

© Copyright 2019 SICUPLUS by Werbeagentur rosign